Regulamin akcji "GANG MIKOŁAJA"

1. Organizatorem akcji jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382302, NIP 7851790460 (dalej: „Organizator”).

2. Akcja „Zbierz cały GANG Mikołaja” odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 na terenie Galerii Krotoszyńskiej, ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn.

3. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie klienci centrum Galeria Krotoszyńska dokonujący zakupów w dniu 6 grudnia 2019 na kwotę minimum 100zł.

4. Warunkiem otrzymania pluszaka jest dokonanie zakupów w dniu 6 grudnia 2019 na kwotę minimum 100zł, a następnie okazanie paragonu hostessie obsługującej stoisko.

5. Jeden paragon upoważnia do odbioru jednego upominku. Nie można łączyć paragonów.

6. Upominki wydawane będą na specjalnie oznakowanym stoisku czynnym w dniu 6 grudnia 2019 od godziny 10:00 do godziny 18:00 lub do wyczerpania zapasów.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania akcji na stronie: www.mowimyotwarcie.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje na temat akcji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: biuro@galeria-krotoszynska.pl